Hỗ Trợ Khách Hàng0988 648 444 0

Chính sách sửa chữa

Chính sách sửa chữa

Trung Quan Mobile

IPHONE

Thay cáp home Iphone

Thay cáp home Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

350,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

-

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay camera sau iphone

Thay camera sau Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

350,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

500,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

1,400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

1,000,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

1,300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

1,400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

1,400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

1,500,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

1,600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

1,750,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,900,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

2,100,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay chui sạc iphone

Thay chui sạc Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

200,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay đèn Flash iphone

Thay đèn flash Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

750,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay cáp nguồn iphone

Thay cáp nguồn Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

350,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay pin iphone

Thay pin Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

200,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

320,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

350,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

380,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

500,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

750,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

850,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

900,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,000,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

1,200,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay camera trước iphone

Thay camera trước Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

900,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

1,000,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

1,100,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

1,600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

800,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay cáp volum-gạt rung

Thay volum-gạt rung Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

200,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

250,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

350,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

300,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

400,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

450,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

550,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

600,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

650,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

700,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

750,000

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

60 - 120 phút

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay kính lưng iphone

Thay kính lưng Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

-

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

500,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

600,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

700,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

700,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

700,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

900,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

900,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,00,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

1,200,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

900,000

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay màn hình iphone

Thay màn hình Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

650,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

700,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

850,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

1,100,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

850,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

1,400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

3,200,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

2,500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

3,800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

4,800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

3,600,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

6,300,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

7,000,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

1,100,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

6,500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

7,200,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

8,000,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

8,700,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay kính ép iphone

Thay kính ép Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

220,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

300,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

300,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

350,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

350,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

450,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

800,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

1,000,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

1,100,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,300,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

1,500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

1,600,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

1,600,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

1,600,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

2,000,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Sửa face ID

Sửa face Iphone

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

5

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6 PLUS

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

6S PLUS

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

7 PLUS

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

8 PLUS

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

X

1,000,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XR

1,100,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS

1,100,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

XS MAX

1,300,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11

1,400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO

1,400,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

11 PRO MAX

1,500,000

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

SE 2020

-

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 MINI

Liên hệ

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12

Liên hệ

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12PRO

Liên hệ

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

12 PRO MAX

Liên hệ

 1 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

APPLE WATCH

Thay Màng Hình Apple Watch

Thay màng hình apple Watch

Size máy

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

 

Series 2

 

38 mm

3,000,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

42 mm

3,000,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 3

38 mm

3,000,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

42 mm

3,200,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 4

40 mm

3,800,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

4,200,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 5

40 mm

4,300,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

4,500,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series SE

40 mm

4,200,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

4,400,000

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 6

40 mm

Liên hệ

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

Liên hệ

2 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay Pin Apple Watch

 Thay Pin Apple Watch

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

Series 2

650,000

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series 3

700,000

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series 4

750,000

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series 5

850,000

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series SE

Liên hệ

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series 6

Liên hệ

2 ngày

6 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Thay Kính Cảm Ứng Apple Watch

Thay Kính Cảm Ứng apple Watch

Size máy

Chí phí

Thời gian sửa chữa

Bảo hành

Ghi chú

 

Series 2

 

38 mm

1,600,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

42 mm

1,600,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 3

38 mm

1,600,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

42 mm

1,700,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 4

40 mm

1,700,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

1,800,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

 

Series 5

40 mm

1,750,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

1,900,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series SE

40 mm

1,500,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

1,800,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

Series 6

40 mm

2,800,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt

44 mm

2,900,000

3 ngày

3 tháng

Giá đã bao gồm công lắp đặt